Username:   Password:        Lost Password?  |  Register

FAQs

Question

آیا گفتار مدعیان دیدار آن حضرت را باید پذیرفت یا رد کرد؟

Answer

حق این است که نمی توان امکان دیدار را در دوران غیبت به طور مطلق نفی کرد و شواهدی نیز به راستی و صدق در مواردی وجود دارد و افراد برجسته و خوش نام و مورد وثوق چون ابراهیم مهزیار، علامه حلی ، سید ابن طاووس، علامه بحرالعلوم ، مجلسی اول و .... آن پرده نشین دور از نظر را زیارت کرده اند؛ لیکن روش و ادب آنان این بوده که خبر دیدارها را شایع نکنند و جز برای یاران خاص خود بازگو نفرمایند. آن ها از خواص و دوستان خود نیز تعهد می گرفتند که تا پایان حیات آنان نقل نکنند و اگر خواستند و لزوم داشت ، پس از مرگشان ، آن هم برای اتمام حجت به مردمان بیان کنند.
البته این به جز موارد استثنایی است که بهرهای اعتقادی و اخلاقی بر آن داستانها مترتب می شده است و خود دیدار کنندگان آن را بازگو فرموده اند.
گفتنی است که روش بزرگان دین چنین بوده است که امتیازات دینی و معنوی نباید وسیله ای برای کسب دنیا و ابزاری برای پیشرفت زندگی مادی گردد و شایسته نیست آن ها را پلکان ترقی مادی و زندگی دنیوی خود ساخت.
در روزگار ما شنیده می شود افرادی مجهول الحال ، عده ای از مردم ( به ویژه گاه بانوان کم اطلاع) را به عنوان این که با آن حضرت رابطه ی مستقیم دارند، گرد آورده مطالبی بی سند موثق نقل می کنند و با این وسیله جلسات خود را پر رونق می کنند و بهره ی مادی می برند؛ لیکن هرگز خود را در معرض بحث و گفتگو و استدلال قرار نمی دهند و راه هر گونه تحقیق و بررسی را به روی اهل دقت می بندند. نیز نویسندگانی چنان شرف یابی به آستانه قدس امام زمان علیه السلام را سبک و سهل و بی مقدار می شمرند که گویا آن حضرت بلند آستان چشم به راه است تا در برابر یک جمله زیارت و دو رکعت نماز ، برای هر بی سر و پا خود را نشان دهد و یا هدایا تقدیم کند!!
ما خود بزرگانی را دیده ایم که بیش تر عمر پربرکت خود را طریق نشر اعتقادات اهل بیت علیه السلام و نشر نام امام زمان علیه السلام صرف کرده اند ؛ اما هرگز سخنی به زبان نرانده اند و اظهار نفرمودند که بر دیداری اشاره کند؛ بلکه تنها دوستان و آشنایان خود را بر معرفت امام و کوشش در شناساندن حضرت اوو خدمت گذاری به آستان بلندش تشویق کرده اند. یکی از شواهد ما بر نحوه ی رفتار و ادب دانشمندان در دیدار حضرت مهدی علیه السلام خاطره ای است که سید مهدی طباطبایی بحرالعلوم با میرزای قمی دارد:ملا زین العابدین سلماسی – که از شاگردان بحرالعلوم است- گوید:
« میرزای قمی پس از زیارت بیت الله الحرام و ائمه ی عراق، در درس سید بحرالعلوم حاضر شد. پس از رفتن شاگردان، از سید در خواست کرد: از نعمت های معنوی بی شماری که به دست آورده اید ، چیزی به ما تصدق کنید.
سید بدون درنگ فرمود: شب گذشته یا دو شب پیش ( تردید از راوی است) ، برای ادای نافله شب ، به مسجد کوفه رفته بودم. قصد داشتم در اول صبح به سوی نجف برگردم . از مسجد بیرون آمدم . در دل خود برای رفتن به مسجد سهله شوقی احساس کردم ؛ لیکن فکر خود را از رفتن منصرف کردم؛ زیرا نگران تعطیل شدن درس بودم . اشتیاق پیوسته زیاد می شد و میل قلبی فراوان می گردید.
در آن حال – که مردد بودم – باد تندی وزید و غباری برخاست و مرا به آن سوی حرکت داد. چیزی نگذشت که خود را بر در مسجد سهل دیدم . وارد مسجد شدم. کسی در آن جا نبود. تنها شخص بزرگواری مناجات می کرد. کلماتی بر زبان می راند که دل را آرام و چشم را گریان می کرد . حالم دگرگون و دلم کنده شد. اشکم جاری گشت . آن کلمات را هرگز نشنیده بودم. دانستم که آن نجوا کننده خود انشا می کند؛ نه این که از محفوظات خود بخواند.
بر جای ایستادم و گوش فرادادم . لذت فراوانی بردم. آن بزرگوار از راز و نیاز فراغت یافت . به سوی من نظر کرده و فرمود: مهدی! بیا .
چند گاهی پیش رفتم و ایستادم. امر فرمود که پیش روم . دوباره اندکی جلوتر رفتم و ایستادم. باز فرمود که پیش روم و افزود: ادب در فرانبرداری است. پس از لحظاتی ، پیش رفتم تا دستم به آن بزرگوار رسید. آن گاه سخنی فرمود.»
در این جا ملا زین العابدین سلماسی می گوید:
« چون سخن به این جا رسید ، سید دست از رشته ی سخن کشید و به پاسخ سوال علمی ای که میرزا پیش تر پرسیده بود پرداخت . میرزا پرسید که آن سخن چه بود؟ سید با دست اشاره کرد که: از اسرار پنهان است.»
این چنین است ادب دانشمندان ما در نگه داری اسرار دیدار. آن ها تنها به اندازه ای اتمام حجت برای مردم می گویند.
می بینیم که بزرگان و دانشمندان و اخیار و اوتاد چه بسا خدمت آن حضرت تشرف حاصل کرده اند؛ اما به سختی آن را برای دیگران بازگو کرده اند. البته سوز و گداز آنان نشانگر این بوده که عنایتی به آنان شده است ؛ اما به گونه ای رفتار کردها ند که باب سوء استفاده و تقویت اوهام و خیالات برای افراد پیش نیاید.

  • Submitted by
  • Answered by