Username:   Password:        Lost Password?  |  Register

FAQs

Question

آیا در دیدار با آن حضرت میان دید ما و دیدن عالمان و گزیدگان تفاوتی هست؟ اگر هست ، چیست؟

Answer

دو نکته گفتنی است:
1- هر کس معرفتش برتر باشد، بیش تر بهره می برد . طبعا میان درخواست انسان عامی عادی با مسالت فرد والاقدر و دانشمند بزرگوار تفاوتی شگرفت هست. آن یک به دنبال آب و نان است ؛ ولی این یک ( مثلا علامه حلی) کلید علمی را از آن حضرت می خواهد که صد باب علم از آن باز شود.
2- نکته ی دیگر این که : اگر کسی چند فرزند داشته باشد ، با هر یک از آنان به گونه ای برخورد می کند. امام زمان علیه السلام با شیخ حسن عراقی – که یک هفته نزد حضرتش گذرانده است- طوری برخورد می کند و با آن جوان شیفته ای که در مشهد خدمت ایشان مشرف شده بود، طور دیگر . به شیخ مفید هم « الأخ الأعز( برادر بسیار ارجمند)» خطاب کرده نامه می نویسد. نحوه ی برخورد آن حضرت به دل و ظرفیت آن کسی که دیدار کرده و نحوه ی برداشتی که از این عشق و محبت دارد و نیز به نوع عنایتی که حضرتش صلاح می داند، بستگی دارد . این برخورد و برداشت مهم است. آن چیزی که بسیار مطلوب است ، زلالی و صفای جوهر است. اگر آن صفای جوهر را کسی به دست آورد ، سرمایه ی بزرگی یافته است.
مقام علما و فقها و بزرگان در جای خودشان محفوظ است . این ها به تعبیری ، نایبان عام امام زمان علیه السلام خوانده شده اند. این ها خدمت گزاران ویژه ی آن بزرگوار روحی فداء اند. این ها تشکیل دهندگان دستگاه دینی امام زمان علیه السلام در زمان غیبت اند. با این همه و گذشته از اینان، عده ای هستند که شاگرد پادوهای آن حضرت را می بینند و دور و اطراف اویند. آن حضرت نیز به آن ها لطف دیگری دارند.
بنابراین ، فقها و علمای راستین دین نگاهبانان حریم ولایت دین آن حضرت اند و عاشقان و خدمت گزاران ویژه و خصوصی او . قاعدتا شان و مرتبت آنان در مقایسه با عامه ی مردم و نیز در ارتباط با امام عصر علیه السلام قواعد ویژه ای را می طلبد که انسانهای عادی از آن ها به دورند.

  • Submitted by
  • Answered by